vuquyen22's latest activity

 • vuquyen22
  vuquyen22 đã đăng chủ đề mới.
  Kiểu dáng: - Nhân viên y tế khi khoác trên mình bộ đồng phục đẹp sẽ góp phần tôn lên chức năng nghề nghiệp của từng bộ phận, đồng...
  • 2 (26).jpg
 • vuquyen22
  vuquyen22 đã đăng chủ đề mới.
  Kiểu dáng: - Việc để nhân viên phục vụ bàn tạo được thiện cảm cho khách hàng là việc mà chủ đầu tư cần quan tâm nhất để có thể phát...
Top