Nhiệt kế Scan đo nhiệt độ cơ thể nhanh gọn chỉ mất 2s

Chinh Kyu

New member
- Gi á: 210k
- Chiều dài: 165cm
- Màn hình hiển thị pin, nhiệt độ, chế độ
- Sai số: ~0.2 độ
- Sử dụng pin tiểu
 

Đính kèm

 • 54bd4505d75a6dcbff27940ee7540783.jpg
  54bd4505d75a6dcbff27940ee7540783.jpg
  43.8 KB · Lượt xem: 0
 • 1-11-800x800.jpg
  1-11-800x800.jpg
  73.6 KB · Lượt xem: 0
 • bebubam-2-8d8cf9d1-416a-4ca7-81b9-3a76cb805148(1).png
  bebubam-2-8d8cf9d1-416a-4ca7-81b9-3a76cb805148(1).png
  25.4 KB · Lượt xem: 0
 • c76d6d869c2470290835f4abb13491fa.jpg
  c76d6d869c2470290835f4abb13491fa.jpg
  51.3 KB · Lượt xem: 0
 • ON78Sq_simg_de2fe0_500x500_maxb.jpg
  ON78Sq_simg_de2fe0_500x500_maxb.jpg
  36 KB · Lượt xem: 0
Top